Автор: admin

 • НЕАКТИВНОСТ НА РАБОТОСПОСОБНИ ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ, ПО ОПШТИНИ

  НЕАКТИВНОСТ НА РАБОТОСПОСОБНИ ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ, ПО ОПШТИНИ

  Иако долгорочно се забележува тренд на зголемување на стапката на активност на жените од 51.7  проценти во 2017 година  на 54.3 проценти во 2022 година[1], сепак стапката на женско активно население е значително пониска во однос на машко население кое изнесува 78.4 проценти. На државно ниво, просекот на неактивно работоспособно женско население (возраст 15-64) во…

 • КАДЕ ЖИВЕАТ МЛАДИТЕ ВО МАКEДОНИЈА?

  КАДЕ ЖИВЕАТ МЛАДИТЕ ВО МАКEДОНИЈА?

  Статистичка споредба помеѓу пописите во 2002 и 2021, на општинско ниво Резултатите од последниот спроведен попис на население во 2021 година покажаа дека во Македонија има 1.8 милиони жители или намалување од  околу 180 илјади жители споредено со последниот одржан попис во 2002 година кога биле околу 2 милиони жители. Сепак, иако бројот на вкупно…

 • КОЛКУ КОМПЈУТЕРИ УВЕЗУВАМЕ?

  КОЛКУ КОМПЈУТЕРИ УВЕЗУВАМЕ?

  Краток статистички преглед на увоз на компјутери во Македонија Во текот на последните децении, персоналните компјутери станаа неизбежен дел од секојдневниот живот на луѓето. Овие технолошки помагала го обликуваат начинот на кој работиме, учиме, комуницираме и соработуваме со средината околу нас и во светот. Со овој текст сакаме да ги истражиме последните трендови од увозот…