Категорија: Мислења

  • Истражете го Скопје пешки

    Истражете го Скопје пешки

    Истражувајте го Скопје пешки! 🔴 Црвена Зона: 5 минути 🟡 Жолта Зона: 10 минути 🟢 Зелена Зона: 15 минути

  • Трансфер на ДДВ кон општините во 2024

    Трансфер на ДДВ кон општините во 2024

    Трансферот на ДДВ кон општините се очекува да достигне 76 милиони евра за 2024 година. Во отсуство на јавно достапни податоци, направивме симулација по општина, која прикажува секоја општина колку би добила приближен износ според:– Најновите резултати од пописот во 2021– Зголемена стапка на трансфер на ДДВ кон општините со максимални 6%– Проценет ДДВ износ…