Категорија: Статистички преглед

 • НЕАКТИВНОСТ НА РАБОТОСПОСОБНИ ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ, ПО ОПШТИНИ

  НЕАКТИВНОСТ НА РАБОТОСПОСОБНИ ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ, ПО ОПШТИНИ

  Иако долгорочно се забележува тренд на зголемување на стапката на активност на жените од 51.7  проценти во 2017 година  на 54.3 проценти во 2022 година[1], сепак стапката на женско активно население е значително пониска во однос на машко население кое изнесува 78.4 проценти. На државно ниво, просекот на неактивно работоспособно женско население (возраст 15-64) во…

 • WESTERN BALKANS AND RUSSIA        Assessing the Trade Impact of Sanctions

  WESTERN BALKANS AND RUSSIA Assessing the Trade Impact of Sanctions

  In response to the war aggression against Ukraine on 24 February 2022, the EU has imposed massive sanctions against Russia. Broadly, these sanctions target: individuals (aimed at people responsible for supporting, financing and implementing actions that undermine Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence), economic sanctions (numerous import and export restrictions on Russia’s economic operators) and…

 • КОЛКУ КОМПЈУТЕРИ УВЕЗУВАМЕ?

  КОЛКУ КОМПЈУТЕРИ УВЕЗУВАМЕ?

  Краток статистички преглед на увоз на компјутери во Македонија Во текот на последните децении, персоналните компјутери станаа неизбежен дел од секојдневниот живот на луѓето. Овие технолошки помагала го обликуваат начинот на кој работиме, учиме, комуницираме и соработуваме со средината околу нас и во светот. Со овој текст сакаме да ги истражиме последните трендови од увозот…