Категорија: Eкономија

  • Трансфер на ДДВ кон општините во 2024

    Трансфер на ДДВ кон општините во 2024

    Трансферот на ДДВ кон општините се очекува да достигне 76 милиони евра за 2024 година. Во отсуство на јавно достапни податоци, направивме симулација по општина, која прикажува секоја општина колку би добила приближен износ според:– Најновите резултати од пописот во 2021– Зголемена стапка на трансфер на ДДВ кон општините со максимални 6%– Проценет ДДВ износ…

  • НЕАКТИВНОСТ НА РАБОТОСПОСОБНИ ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ, ПО ОПШТИНИ

    НЕАКТИВНОСТ НА РАБОТОСПОСОБНИ ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ, ПО ОПШТИНИ

    Иако долгорочно се забележува тренд на зголемување на стапката на активност на жените од 51.7  проценти во 2017 година  на 54.3 проценти во 2022 година[1], сепак стапката на женско активно население е значително пониска во однос на машко население кое изнесува 78.4 проценти. На државно ниво, просекот на неактивно работоспособно женско население (возраст 15-64) во…