УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Следниве услови за користење (“Услови”) се однесуваат на вашето користење на веб-страницата на Институтот за дигитализација, економија и иновации -Скопје („ИДЕИ-Скопје“) на www.idei.org.mk и секоја друга веб-страница или онлајн услуга која ИДЕИ-Скопје ја управува и која се поврзува со овие Услови.

Ве молиме прочитајте ги овие Услови внимателно пред да ги користите ресурсите на сајтот. Можеме да ги промениме овие Услови или да ги модифицираме било која карактеристика на Услугите во било кој момент.

1. Во поддршка на мисијата на ИДЕИ-Скопје, со цел да ја информира јавноста за важни прашања, можете да пристапите, печатите, копирате, репродуцирате, цитирате, поврзувате, прикажувате, преземате, распространувате, емитувате, пренесувате, објавувате  од креираните дела или да ги користите содржините под услов дека сите копии ги прикажуваат сите авторски права и други применливи забелешки во мерка на која таквите забелешки се содржани во содржините, и под услов дека не ги користите содржината на начин кој подразбира, предложува или на друг начин може да се смета дека поддржува одредена политика или лобирачки цел на ИДЕИ-Скопје.

Мора да обезбедите и соодветно цитирање во врска со вашето користење на било која содржина со референца кон ИДЕИ-Скопје, со наведениот цитат подолу, како под точка 2. Во случај на преведување на содржините на друг јазик, мора да вклучите следната изјава: „Институтот за дигитализација, економија и иновации ја објави оригиналната содржина на македонски/англиски јазик, но не го прегледа или одобри овој превод.“

Под никакви околности  содржините не смее да се репродуцираат во целост без изразено писмено одобрение од страна на ИДЕИ-Скопје, освен во мерка на која содржината се вчитува преку виджет, RSS податочен фид или слични средства.

2. Цитирање: „Име на публикација/текст“, ИДЕИ-Скопје, „година“ , линк

3. Придонес од корисниците. ИДЕИ може да ги  прифати вашите информации, сугестии и предлози за како да се подобрат содржините, притоа  овозможувајќи јавни коментари на некои од содржините.  Било какви идеи, предлози, информации, знаење, материјал или било која друга содржина ( „Придонес“) примени преку нашите медиуми се сметаат дека вклучуваат бесплатно, трајно, неотповикливо право и лиценца за ИДЕИ-Скопје да ги прифати, објави, репродуцира, распространи, пренесе, распределува, копира, користи, создаде изведени дела од нив, прикаже (во целост или делови) или да ги промени без дополнително одобрување или надоместок, во било која форма, медиум или технологија која се користи сега или во иднина.

4. Забрането однесување. Не смеете да пристапувате или да ги користите содржините со цел да наштетите на ИДЕИ-Скопје  или било која страна. Исто така, не смеете да ги користите содржините за нарушување на законите. На пример:

Се претставувате дека сте личност или субјект со цел да ги изобличите информациите или потеклото на материјалите кои ги пренесувате;

Употребувате неовластено “собирање на податоци” (spidering), “скрепирање” (scraping) или земање на содржина или лични информации или користите било кои други неовластени автоматизирани средства за собирање на информации;

Превземате  акции со кои поставува нереално или несразмерно големо оптеретување на нашите мрежи;

Користите било какви алатки или софтвери  за да се вмешувате или обидете да се вмешате во правилното функционирање на пренесување на содржините или безбедноста на медиумите;

Прекршоците  поврзани со вакви дејствија може да резултираат со граѓанска или кривична одговорност. Можеме да извршиме истраги и/или да соработуваме со правосудните органи.

5. Трети страни. Содржините можат да содржат линкови кон содржината на трети страни. Не контролираме, не ги поддржуваме, не спонзорираме, не препорачуваме, ниту по никој начин не преземаме одговорност за таквите содржини. Користењето на било какви содржини поврзани со трети страни се на сопствен ризик на корисникот.

6. Приватност, доверливост и безбедност на податоците. ИДЕИ-Скопје ја почитува индивидуалната  приватност. Во своите истражувања, ИДЕИ презема мерки за да се обезбеди дека од податоците се исклучени  информации кои би можеле да се користат за идентификација на лица. Во случај да откриете такви информации, потребно е веднаш да го известите ИДЕИ и да се воздржите од користењето на било какви такви информации поврзани со лично идентификување. Корисниците дополнително се согласуваат да не се обидуваат да ги дознаат идентитетите на индивидуални учесници во истражувањата, ниту да ги поврзуваат записите од истражувањата со други податочни сетови со  цел на идентификување на лица.