Истражете го Скопје пешки

Истражувајте го Скопје пешки!

🔴 Црвена Зона: 5 минути

🟡 Жолта Зона: 10 минути

🟢 Зелена Зона: 15 минути

Ова пресметување е совршено за: образовни цели (колку ученици има во една зона), за бизниси за проценка на пешачката далечина од нивните канцеларии и многу други примени! Скопје е град каде повеќето места во централната област се достапни пешки на 15-20 минути.


Posted

in

, ,

by