КОЛКУ КОМПЈУТЕРИ УВЕЗУВАМЕ?

Краток статистички преглед на увоз на компјутери во Македонија

Во текот на последните децении, персоналните компјутери станаа неизбежен дел од секојдневниот живот на луѓето. Овие технолошки помагала го обликуваат начинот на кој работиме, учиме, комуницираме и соработуваме со средината околу нас и во светот.

Со овој текст сакаме да ги истражиме последните трендови од увозот на персонални компјутери, како и земјите од каде најчесто Македонија увезува.

Превземетe ја анализата овде.