Ознака: македонија

 • Истражете го Скопје пешки

  Истражете го Скопје пешки

  Истражувајте го Скопје пешки! 🔴 Црвена Зона: 5 минути 🟡 Жолта Зона: 10 минути 🟢 Зелена Зона: 15 минути

 • Трансфер на ДДВ кон општините во 2024

  Трансфер на ДДВ кон општините во 2024

  Трансферот на ДДВ кон општините се очекува да достигне 76 милиони евра за 2024 година. Во отсуство на јавно достапни податоци, направивме симулација по општина, која прикажува секоја општина колку би добила приближен износ според:– Најновите резултати од пописот во 2021– Зголемена стапка на трансфер на ДДВ кон општините со максимални 6%– Проценет ДДВ износ…

 • Резултати од парламентарни избори, по општина и партија (2020 година)

  Резултати од парламентарни избори, по општина и партија (2020 година)

  За подобра визуелизација кликнете на копчето под табелата

 • ВЕШТАЧКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ПОЛИТИКАТА

  ВЕШТАЧКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ПОЛИТИКАТА

  Споредба на карактерот на политичката дебата на Твитер помеѓу лидерите на трите најголеми македонски партии Анализата ја елаборира Твитер комуникацијата со јавноста на лидерите на трите најголеми политички партии во Македонија во периодот јуни-август 2023. Користени се различни техники на анализа на комуникациската содржина, како на пример, со алатки за машинско учење направен е хиерархиски…

 • НЕАКТИВНОСТ НА РАБОТОСПОСОБНИ ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ, ПО ОПШТИНИ

  НЕАКТИВНОСТ НА РАБОТОСПОСОБНИ ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ, ПО ОПШТИНИ

  Иако долгорочно се забележува тренд на зголемување на стапката на активност на жените од 51.7  проценти во 2017 година  на 54.3 проценти во 2022 година[1], сепак стапката на женско активно население е значително пониска во однос на машко население кое изнесува 78.4 проценти. На државно ниво, просекот на неактивно работоспособно женско население (возраст 15-64) во…

 • КАДЕ ЖИВЕАТ МЛАДИТЕ ВО МАКEДОНИЈА?

  КАДЕ ЖИВЕАТ МЛАДИТЕ ВО МАКEДОНИЈА?

  Статистичка споредба помеѓу пописите во 2002 и 2021, на општинско ниво Резултатите од последниот спроведен попис на население во 2021 година покажаа дека во Македонија има 1.8 милиони жители или намалување од  околу 180 илјади жители споредено со последниот одржан попис во 2002 година кога биле околу 2 милиони жители. Сепак, иако бројот на вкупно…

 • КОЛКУ КОМПЈУТЕРИ УВЕЗУВАМЕ?

  КОЛКУ КОМПЈУТЕРИ УВЕЗУВАМЕ?

  Краток статистички преглед на увоз на компјутери во Македонија Во текот на последните децении, персоналните компјутери станаа неизбежен дел од секојдневниот живот на луѓето. Овие технолошки помагала го обликуваат начинот на кој работиме, учиме, комуницираме и соработуваме со средината околу нас и во светот. Со овој текст сакаме да ги истражиме последните трендови од увозот…